ลงทะเบียนคู่ค้ากับ GPSC

ท่านสามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดของบริษัทของท่าน เพื่อขอสมัครเป็นคู่ค้าของ GPSC ได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่
1

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม “ลงทะเบียน” ด้านล่างนี้ พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่
2

ทางเจ้าหน้าที่ของ GPSC จะพิจารณาความต้องการใช้สินค้า/บริการ ในหมวดหมู่ที่ลงทะเบียนมา หากมีความต้องการคู่ค้าในกลุ่มงานดังกล่าว ทาง GPSC จะติดต่อกลับไปหาท่าน

ขั้นตอนที่
3

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม Vendor Registration พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งให้ GPSC เพื่อลงทะเบียนคู่ค้าต่อไป