ขั้นตอนที่ 1

กรุณา click ปุ่ม "สมัคร" ด้านล่าง และ
กรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สมัคร
ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่จัดซื้อพิจารณาความต้องการใช้สินค้า/บริการ หากมีความต้องการคู่ค้าในกลุ่มงานของท่าน จะติดต่อกลับไปทันที

ขั้นตอนที่ 3

กรุณา click ปุ่ม "แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนคู่ค้า" ด้านล่าง และ กรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่ง email ไปยังเจ้าหน้าที่จัดซื้อที่ติดต่อท่าน

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนคู่ค้า