สำนักงานใหญ่
สถานที่ตั้ง
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร

02-140-4600

แฟลกซ์

02-140-4601

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1
สถานที่ตั้ง
24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์

038-974-333

โทรสาร

038-974-500

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2
สถานที่ตั้ง
92/9 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์

038-974-333

โทรสาร

038-974-500

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3
สถานที่ตั้ง
5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์

038-974-333

โทรสาร

038-974-500

โรงไฟฟ้าศรีราชา
สถานที่ตั้ง
42/3 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์

038-407-407

โทรสาร

038-407-400